your translation company   traduceri juridicetraduceri economicetraduceri financiaretraduceri bancare
traduceri
traduceri
traduceri
TRADUCERI

Traducem din și în toate limbile europene și principalele limbi asiatice: arabă, cehă, chineză, croată, daneză, ebraică, engleză, franceză, germană, greacă, italiană, japoneză, maghiară, norvegiană, olandeză, per-sană, polonă, portugheză, română, rusă, sârbă, slovacă, slovenă, spaniolă, suedeză, turcă,ucraineană,vietnameză.
sistem de management al calității pentru servicii de traduceri și interpretariat certificat ISO 9001:2000

Aplicând cele mai înalte standarde profesionale la prețuri competitive, ne bucurăm de apreciere pentru calitatea serviciilor de traducere furnizate în domeniile financiar, legal, bancar, tehnic, economic, medical, publicitar și IT.
"Traduceri specializate efectuate de specialiști în traduceri."

Furnizăm servicii de traducere specializată pentru următoarele domenii:

Economic - procese-verbale ale adunărilor acționarilor, contracte, situații financiare, analize de piață, documente interne ale companiei, management de marcă, bilanțuri și alte situații financiare.

Legal – acte constitutive, statute, contracte, documente privind drepturile de proprietate intelectuală, brevete, documente doveditoare în litigii, regulamente guvernamentale, documente de înregistrare a mărcilor comerciale, documente privind afaceri personale și familiale.

Medicină & farmacologie - echipamente medicale, produse farmaceutice, studii clinice, protocoale și fișe de cercetare a produselor, consimțăminte în cunoștință de cauză, formulare de raportare a cazurilor, fișe medicale ale pacienților, articole pentru reviste medicale, rapoarte medicale, inginerie genetică, chestionare și informații privind sănătatea publică, registre ale pacienților.

Tehnologia Informației - tehnologia producției de semiconductori, circuite integrate, standarde de livrare, localizare software, asistență online, localizare site-uri web.

Electrotehnică - toate domeniile electrotehnicii, incluzând telecommunicații, circuite analogice și digitale, fibre optice, fizica dispozitivelor semiconductoare, electronică cuantică, rețele neurale, tehnologie optoelectronică, GPS, tehnologia microundelor, testare dispozitive.

Construcții & Hidraulică - tehnologie de siguranță, fișe tehnice privind siguranța materialelor, manuale de utilizare și privind siguranța, sisteme de reglare mecanică, materiale de construcții, echipament greu, tehnologia ascensoarelor, tehnologia materialelor, producția de hârtie, fizică aplicată, mecanică structurală, tehnologia betonului, tehnologia calității apei, hidraulică aplicată, tehnologia controlării poluării apelor, inginerie fluvială, mecanica solurilor, administrarea apelor reziduale.

Inginerie auto - manuale de utilizare, manuale de service, specificații tehnice, fișe tehnice.

Inginerie geologică - sisteme de informare geografică, geodezie, geologia petrolului, geofizică, științele mediului, teledetecție.

Inginerie chimică - administrarea materialelor periculoase, fișe de date privind siguranța materialelor, chimia polimerilor, chimie foto-grafică, aplicații chimice industriale, cosmetică, chimia petrolului, chimia produselor naturale, chimia textilelor, tehnologia cretării și a acoperirii galvanice.

Tehnologie industrială - manuale de utilizare, specificații ale echipamentelor, proceduri de operare standard, validarea proceselor, controlul calității, sisteme de producere a utilajelor.

Educație - localizare site-uri web, foi matricole, teze de doctorat, disertații, diplome, programe universitare, broșuri informative, curriculum vitae.

Publicitate - cataloage, anunțuri publicitare tipărite și online, broșuri și ghiduri turistice.
traduceri medicaletraduceri tehnicetehnologia informațieitraduceri tehniceinginerie autotraduceri tehnicetraduceri tehniceelectrotehnică
condiții de utilizare site web
© Creativ European Trust

Traduceri - Servicii profesionale oferite de profesionisti. Oferim servicii de traducere in domeniile: economic, financiar, bancar, juridic, tehnic, medical, IT.