your translation company traduceri cariere - intrĂŁ ĂŽn echipa noastrĂŁ!
traduceri
traduceri
traduceri
CARIERE
 
Angajăm traducãtori:

engleză - germană
engleză - franceză
engleză - italiană

postat ianuarie 2018
Vor fi selectați doar traducătorii și interpreții cu o înaltă calificare, capabili să ofere calitate, promptitudine și angajament față de companie și clienții acesteia.
traduceri
Dorim sã ne extindem echipa de traducători și interpreþi profesioniști, și de aceea vă invitãm să aplicați corespunzător.
 
Traducători profesioniști interni
Traducãtorii noºtri interni constituie o echipã dinamicã ºi competitivã de profesioniºti, care respectã standardele de calitate ºi termenele de predare pentru fiecare lucrare.
Mediul de lucru este interactiv, extrem de competitiv, susþinut de echipamente tehnice ºi instrumente de lucru moderne.

Puteþi face parte din echipa noastrã dacã aveþi un nivel avansat de cunoaºtere a cel puþin douã limbi de largã circulaþie - limba englezã fiind obligatorie, dacã sunteþi licenþiat ºi aveþi minim trei ani de experienþã profesionalã.

Vã rugãm sã trimiteti un email la jobs@romanian-translations.org ataºând un CV cu detalii despre calificãrile ºi experienþa dumneavoastrã.

Vom examina ºi clasa cererea, vom programa un interviu ºi un test de competenþã, pentru
a vã verifica aptitudinile lingvistice.

Traducãtori profesioniºti colaboratori
Puteþi face parte din echipa noastrã de traducãtori colaboratori dacã aveþi un nivel avansat de cunoaºtere a oricãrei limbi strãine, sunteþi licenþiat ºi dacã aveþi minim doi ani de experienþã profesionalã.

Vã rugãm sã trimiteti un email la jobs@romanian-translations.org ataºând un CV cu detalii despre calificãrile, experienþa dumneavoastrã ºi tariful practicat.

Toþi traducãtorii colaboratori vor trece printr-un proces riguros de selecþie care va verifica aptitudinile lingvistice ºi experienþa în domeniu.

Interpreþi profesioniºti
Puteþi face parte din echipa noastrã de interpreþi dacã aveþi un nivel avansat de cunoaºtere
a oricãrei limbi strãine, sunteþi licenþiat ºi dacã aveþi minim cinci ani de experienþã profesionalã.

Vã rugãm sã trimiteti un email la jobs@romanian-translations.org ataºând un CV cu detalii despre calificãrile, experienþa dumneavoastrã ºi tariful practicat.

Toþi interpreþii vor trece printr-un proces riguros de selecþie care va verifica aptitudinile lingvistice ºi experienþa în domeniu.
condiții de utilizare site web
© Creativ Romanian Translations

Traduceri - Servicii profesionale oferite de profesionisti. Oferim servicii de traducere in domeniile: economic, financiar, bancar, juridic, tehnic, medical, IT.