Condiții de utilizare site web

Acest site web ("Site-ul") este publicat și întreținut de Creativ European Trust srl.
Utilizând Site-ul, sunteți de acord cu termenii și condițiile prezentate în această notă juridică ("Condiții de utilizare site web").

Dacă nu sunteți de acord cu Condițiile de utilizare, vă rugăm să nu folosiți Site-ul. Periodic, putem schimba sau modifica prezentele Condiții de utilizare. Prin urmare, vă recomandăm să vizitați această pagină de fiecare dată când accesați Site-ul. în cazul în care continuați să utilizați Site-ul după ce am schimbat sau modificat prezentele Condiții de utilizare, înseamnă că sunteți de asemenea de acord cu noile condiții de utilizare.

Toate materialele, incluzând toate imaginile, software-ul, textul și elementele grafice, butoanele, cuvintele cheie, meta-tag-urile (“Conținutul”) incluse în Site sunt protejate de drepturi de autor în conformitate cu legile naționale și tratatele internaționale.

Mărcile, logo-urile și simbolurile companiei afișate pe Site fac obiectul dreptului de marcă comercială și altor drepturi ale Creativ European Trust sau ale furnizorilor conținutului acestuia. Nu puteți utiliza Conținutul decât în modul prevăzut aici. încălcarea acestor condiții poate constitui o încălcare a drepturilor de proprietate intelectuală ale noastre sau ale furnizorilor noștri de conținut, iar Creativ European Trust sau furnizorii acesteia de conținut pot fi nevoiți să inițieze acțiuni în justiție pentru a proteja aceste drepturi.

Conținutul poate fi vizualizat și tipărit, iar documentele din cadrul acestuia pot fi distribuite, cu condiția ca respectivele documente să fie utilizate doar în scopuri personale informative și necomerciale și cu condiția de a se face referire la Creativ European Trust ori de câte ori este utilizat documentul. Nu puteți schimba, modifica, vinde sau transmite nici o parte a Site-ului.

Nici Creativ European Trust, nici persoanele care ne-au ajutat să creăm, producem, livrăm și/sau întreținem Site-ul nu sunt răspunzătoare de orice daune care pot surveni în urma utilizării Site-ului de către dumneavoastră. Acestea includ daune directe, accidentale, indirecte sau daune-interese și onorarii ale avocaților, ce apar în urma accesării sau utilizării Site-ului de către dumneavoastră.
Prin urmare, sunteți pe deplin răspunzători de consecințele utilizării Site-ului.

Sunteți de acord să asigurați, protejați și exonerați Creativ European Trust, furnizorii, proprietarii și beneficiarii de licență de și împotriva oricăror și tuturor răspunderilor, reclamațiilor și cheltuielilor, incluzând orice onorarii ale avocaților, în legătură cu orice reclamați decurgând din orice încălcare de către dumneavoastră a prezentelor Condiții de utilizare, a declarațiilor, garanțiilor și angajamentelor menționate mai sus.

Au fost depuse toate eforturile pentru a se asigura acuratețea informațiilor de pe Site. Cu toate acestea, având în vedere natura suportului și riscurile de întrerupere, răspunderea este exclusă.

în cazul în care întâmpinați orice fel de probleme cu Site-ul, vă rugăm să trimiteți un e-mail la office@romanian-translations.org